Program 11. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 24. března 2010

1. Návrh k havarijní situaci zvláště chráněného území, přírodní památky Branické skály
Předkládá: tajemník

2. Návrh k uzavření „Kupní smlouvy na 2000 ks triček s potiskem symboliky kampaně Čistá Praha 4“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a SCREEN, spol. s r. o., se sídlem Praha 3-Žižkov, Sudoměřská 28/1096, PSČ 130 00, IČ: 44794011
Předkládá: Mgr. Krištof

Vytisknout