Program 1. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 28. 11. 2014

P R O G R A M

1. 
mimořádného zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 28. 11. 2014

1. Návrh ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák.
Předkládá: starosta

2. Návrh k rozdělení kompetencí členů Rady městské části Praha 4.

Předkládá: starosta

3. Různé.

Vytisknout