Projektové aktivity


Projektové aktivity:

Workshopy vaření na školách
Workshop se uskuteční ve dvou vybraných školách. Zapojí se skupina dětí, které budou pod vedením lektora vaření, koordinátora vaření a pedagoga vařit dle receptů jiných kulturních kuchyní.

Komunitní stolování pro veřejnost
Aktivita bude probíhat přímo v budově komunitního centra In-Báze, které má na tuto činnost uzpůsobené prostory. Po stolování pak následuje debata, jejímž tématem budou zejména otázky migrace a životních podmínek v dané zemi.

Multikulturní vzdělávací a výukové programy “Bedýnky příběhů I” v MŠ a ZŠ
Navazuje na aktivitu „Povídej babičko pohádku“, kterou nám realizovala NNO In-Báze v roce 2019. Hlavním cílem je seznámení dětí, žáků a jejich pedagogů s kulturami cizích zemí, posílit vzájemný respekt a porozumění a snížit předsudky.
Celý program probíhá interaktivní a nenásilnou formou a je vždy věnován jedné zemi. Trvá 2 vyučovací hodiny.

Besedy s cizinci a jejich tradičními pokrmy
Aktivita bude zaměřena na předávání informací veřejnosti o tom “Jak se žije v …” (země bude vybrána z nabídky realizátora). Předběžně se bude jednat o besedu o jedné zemi v Asii a jedné zemi v Africe. Součástí besedy bude i ochutnávka tradičních jídel dané země.

Volnočasové aktivity pro děti a žáky
Volnočasové aktivity pro děti a žáky budou v navrhovaném projektu zcela nové, aktivita je v projektu pilotní. Cílem je, dětem cizinců a dětem z majority, poskytnutí aktivit, které by pomohly ke vzájemnému porozumění a respektu. Rozhodli jsme se oslovit neziskovou organizaci InBáze, která realizuje volnočasové aktivizační programy pro děti a žáky, a to i na území městské části Praha 4.
Na začátku projektu budou děti CTZ a jejich čeští kamarádi seznámeni s možností navštěvovat dětské programy realizátora, a to zejména prostřednictvím škol zřizovaných MČ Praha 4. Na zpoplatněných programech budou pro děti z řad obyvatel MČ Prahy 4 vyčleněna místa a vybíraný poplatek bude uhrazen z projektu.
Dětem prostřednictvím aktivity nabídneme smysluplné využívání volného času, rozvíjení sociálních dovedností a kulturního přehledu. Vytváříme bezpečné prostředí pro individuální rozvoj a navazování nových přátelství. Nezisková organizace In Báze realizuje v rámci školního roku interkulturní kluby a výtvarný ateliér, děti jezdí na víkendové pobyty či se účastní jednorázových akcí. O letních prázdninách realizují příměstské a pobytové tábory.
Veškeré výše uvedené programy jsou určeny nejen pro děti CTZ, ale také pro děti z majoritní společnosti. Aktivit se účastní společně, což napomáhá integraci, vzájemnému poznání a také procvičování českého jazyka v neformálním prostředí.


Aktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout