Integrační aktivity s InBází


Dílčí projekt č. 2 je zaměřen na všechny účastníky integračního procesu, cizince (děti i dospělé) i členy majority.

Cíle:
  • Podpora integrace cizinců na lokální úrovni, tj. na území městské části Praha 4
  • Usnadnění vzájemné komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států
  • Vytvoření prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.
  • Podpora procesu poznávání mezi hostitelskou společností a imigranty s cílem chápat a přijímat odlišnosti a žít spolu
Aktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout