Projektové aktivity


Pravidelná setkávání pedagogické skupiny
Naváže na aktivitu z roku 2019. Na setkání, kde se budou pravidelně setkávat učitelé a zástupci škol, budou také zváni hosté z řad institucí MHMP, MŠMT, NIV a NNO, které systematicky pracují s cílovou skupinou cizinců a migrantů v ČR.

Výjezdní setkání
Zaměřena na praktické ukázky výuky, předávání informací z oblastí legislativy, kultury apod., jsou určena pro cca 15 učitelů.

Zveme Vás do školy

Výměna dobré praxe pedagogů vyučujících děti s OMJ, zapojených do projektu “Žijeme společně na čtyřce 2020“.

Vzděláváme učitele pomocí dvousemestrálního kurzu výuky ČJ

Dvousemestrální kurz výuky českého jazyka na UJOP je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizího jazyka a doplnění či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní.

Praktické aspekty výuky žáků s OMJ v ZŠ

Cílem aktivity je prezentace praktických workshopů týkajících se výuky žáků s nedostatečnou úrovní vyučovacího jazyka. Prioritou je sdílení informací v oblasti plánování a organizace výukyAktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout