Pedagogická pracovní skupina k integraci cizinců


Dílčí projekt č. 1 je zaměřen na pedagogické pracovníky škol, kteří pracují s dětmi cizinců z třetích zemí na území MČ Prahy 4.

Cíle:
• metodická pomoc učitelům ZŠ a MŠ
• možnost získávat nové informace o metodách ve vyučovacích procesech
• zvýšit kompetence pedagogů mateřských a základních škol
• prohloubit jejich odbornost při výuce žáků s OMJ.
• podporu pedagogů v jejich práci
• vzájemná setkávání pedagogů škol za účelem předávání zkušeností a možností porovnat metody výuky
• předávání znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na výuku českého jazyka jako cizího jazyka, na doplnění či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů
• nabídka dalšího vzdělávání učitelů a jejich vývoj. Zvýšení kompetencí pedagogů základních škol při výuce a integraci dětí cizinců
Aktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout