Projektové aktivity


Projektové aktivity:

Poznejme Vietnam

Poznejme Vietnam navazuje na projekt, který se realizoval v roce 2019 a o který byl velký zájem. Cílem je seznámení se s vnímáním českého prostředí vietnamskými dětmi a s možnostmi řešení mezních situací chování ve školním zařízení. Posluchači přednášek se blíže seznámí s asijskými zvyky, které lze dobře využít i v Evropě.

Dílčí aktivita je rozdělená do několik aktivit dle cílových skupin


Aktivita č. 1: Co možná o Vietnamu nevíte… I.
  • žáci druhých až pátých tříd 1. stupně ZŠ
Aktivita č. 2: Co možná o Vietnamu nevíte… II.
  • žáci 2. stupně ZŠ
Aktivita č. 3: Nástin historie vietnamské komunity v ČR
  • ředitelé škol
  • výchovní poradci základních a středních škol
  • speciální pedagogové
  • asistenti pedagoga
Aktivita č. 4: Specifika chování dětí vietnamského původu v předškolním a v raném školním věku
  • učitelé MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga

Poznejme tržnici Sapu – prohlídky Sapou

Navrhovaná aktivita v projektu je pro všechny zájemce, kteří chtějí poznat blíže tržnici Sapu. Prohlídka tržnicí s průvodcem a jednotlivce z řad místní vietnamské komunity.


Svět komixu pro všechny děti

Cílem aktivity je prohloubit komunikaci mezi lidmi z různých zemí (nebo etnik) a usnadnit sociální začlenění (kresbou - komiksem).


Společné aktivity pro žáky a rodiče

Cílem projektu je vytvořit nabídku intenzivních a komplexních integračních vzdělávacích aktivit a opatření, které budou směřovat ke zlepšení vzájemného soužití a ke zvýšení informovanosti cílové skupiny na území městské části Praha 4.
Cílová skupina: děti s OMJ a jejich rodiny, učitelé a děti z majoritní společnosti.

Nabídka je rozdělena do těchto aktivit:

  • Aktivita č. 1: Rodičovské kavárny
Dobrovolná aktivita pro školy zapojené do projektu „Žijeme společně na čtyřce“. Pět škol bude mít možnost uspořádat rodičovskou kavárnu. Cílem této aktivity je sdílení zkušeností a získávání informací nejen o podmínkách a možnostech vzdělávání v ČR, ale i o dalších záležitostech spojených s každodenním životem
  • Aktivita č. 2: Společné projektové dny ve školách
Dobrovolná aktivita škol, mohou uspořádat projektový den na téma jakékoliv dané země.
  • Aktivita č. 3: Kulturní aktivity
Šest společných multikulturních tematických akcí, které proběhnou i během školních prázdnin roku 2020. Rodiče s dětmi navštíví kulturní a vzdělávací akce pořádané na území hl. města Prahy.

Sejdeme se na Nuselské! - Ukončení projektu 2020

Cílem aktivity je uspořádání akce k ukončení projektu a vzájemné seznámení všech aktérů zapojených do samotného projektu. Během neformálního programu, kde vystoupí příslušníci menšin, je plánována ochutnávka cizokrajných jídel, které zajistí NNO InBáze. Během akce budou představeny jednotlivé projekty, které se v rámci celého roku realizovaly.
Aktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout