Společně prostě spolu


Dílčí projekt č. 7: Společně prostě spolu

Projekt přináší integrační aktivity, které pomáhají spojit různé cílové skupiny a aktéry nepřímé i přímé integrace.
Vytisknout