Projektové aktivity


Projektové aktivity:

Kurzy ČDJ pro děti školního věku
V předkládaném projektu proběhnou v srpnu 2 letní intenzivní kurzy češtiny jako cizího jazyka pro děti školního věku. Cílem je připravit děti, které již za sebou mají část školní docházky v zemi původu a umějí číst a psát latinkou, na příchod
do české školy.

Kurzy ČDJ pro děti předškolního věku
Kurz je zaměřen na děti, které si nemohou fixovat cizí jazyk (český jazyk) psanou formou – buď je jejich písmo odlišné, nebo ještě vůbec neumějí číst a psát. Kurz je zaměřen na získání základní slovní zásoby v rámci deseti tematických okruhů (např. školní pomůcky a potřeby, zvířata, člověk – části těla, oblečení, jídlo, zvířata, počasí a roční období). Děti si slovní zásobu a větné útvary fixují vizuální, sluchovou a pohybovou formou.

Průběžná metodická podpora pedagogů
V rámci předkládaného projektu bude probíhat metodické vedení pedagogů zajišťujících kurzy pro děti s OMJ metodiky češtiny jako cizího jazyka CIC.
Aktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout