Kurzy ČDJ pro děti – cizince


Dílčí projekt č. 5: Kurzy ČDJ pro děti – cizince

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit pro děti v oblasti češtiny jako druhého jazyka. Je zaměřen na pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) školního a předškolního věku, a to organizací kurzů češtiny jako cizího jazyka v intenzivní podobě a poté v odpoledním navazujícím kurzu.

Cíle:
  • nabídnout vzdělávací a integrační aktivity zaměřené na výuku češtiny pro široké spektrum dětí a žáků - cizinců s OMJ
  • jazykové kurzy budou dětem nápomocny s překonáváním jazykové bariéry, s rozvíjením školních znalostí, které jim nemohou zprostředkovat rodiče - cizinci

Aktualizováno: 15.07.2020
Vytisknout