Odvody za odnětí ZP

Postup vyřízení věci

O výši odvodu rozhoduje orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) na základě pravomocného stavebního povolení. Žadatel o vynětí pozemku ze ZPF po právní moci stavebního povolení požádá o stanovení odvodu.


Forma vyřízení
Písemná žádost se podává na odbor životního prostředí a územního rozvoje, o žádosti se rozhoduje ve správním řízení.
Jako součást žádosti se přikládá pravomocné stavební povolení.


Formulář není používán.


Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy


Právní úprava

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků