Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je stanovení priorit ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 4 do roku 2023 a vytvoření komunikačního zasíťování aktérů ve vzdělávání prostřednictvím trvalé a udržitelné platformy pro spolupráci mezi zřizovateli tak, aby v konečném důsledku docházelo k rozvoji osobnosti, dovedností a nadání každého dítěte a žáka.
Vytisknout