Co MAP Praze 4 přinese

  • Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací politiky s ohledem na vzdělávací potřeby každého dítěte a žáka
  • Vytvoření jednotného a dlouhodobého plánu priorit ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 4
  • Vytvoření plánu investičních priorit ve vzdělávání
  • Možnost čerpání dotací v oblasti školství
  • Vytvoření aktivní platformy partnerství a spolupráce mezi aktéry působícími ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 4
  • Zlepšení spolupráce a efektivnější využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a spolupráce s rodiči
Vytisknout