Bezplatná právní poradna pro rok 2020


!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k nouzovému stavu a příslušným nařízením vlády omezujícím pohyb osob

se ruší termín právní poradny 25.3. i 8. 4. 2020

!!! Termíny právní poradny budou znovu vyvěšeny až po uvolnění opatření v souvislosti s koronavirem !!!

Bezplatná právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, a to každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin na Nuselské radnici (Táborská 500, Praha 4).

K poskytnutí služby je třeba, aby občan prokázal pracovníkovi městské části Praha 4 v recepci svou totožnost a trvalý pobyt na území městské části Praha 4. Po prokázání totožnosti a trvalého pobytu na území MČ Praha 4 obdrží zájemce lístek se jménem a pořadovým číslem, který následně odevzdá ve chvíli, kdy na něj přijde řada.

Pořadové lístky se vydávají v den konání poradny, a to nejdříve ve 14.30 hodin. Počet vydaných pořadových lístků může být maximálně 20.

Poskytování služeb bezplatné právní poradny se řídí následujícími pravidly: P R A V I D L A (soubor PDF)Zveřejněno: 08.01.2020 – Vít Drbal
Vytisknout