AKTUÁLNĚ Z PRAHY 4

 • Praha 4 rozsvítila svůj vánoční strom


  Představitelé městské části Praha 4 v pondělí 4. prosince 2023 v podvečer rozsvítili vánoční strom u budovy úřadu v ulici Antala Staška. Samotného rozsvícení a malého doprovodného koncertu se zúčastnili starosta Ondřej Kubín (ODS), 1. místostarostka Irena Michalcová (ANO 2011), radní Petr Tomáš Opletal (TOP 09) a radní Tomáš Hrdinka a Radek Lacko (oba ANO 2011).
 • Praha 4 vyhlásila dotace na rok 2024


  Rada městské části Praha 4 vyhlásila v pondělí 4. prosince 2023 dotační programy městské části na rok 2024, včetně harmonogramu dotačního řízení a zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4.
 • Úklid chodníků a komunikací zajišťuje hlavní město


  Chodníky a komunikace na území Prahy 4 jsou v majetku a péči hlavního města. Městská část zásahy zimní údržby těchto chodníků a komunikací neprovádí.
 • První úsek metra D má za sebou významný milník


  První úsek pražského metra na budované trase D je od pátku 1. prosince 2023 propojen v celé stavební délce z budoucí stanice Olbrachtova až po tunel pro obratové koleje za budoucí stanicí Pankrác D ve směru na náměstí Bratří Synků. Stalo se tak díky prorážce v levém staničním tunelu mezi neveřejnou a veřejnou částí stanice Olbrachtova, čímž se navzájem propojila nejvzdálenější staveniště.
 • Třicet pět let hasičem třicet pět let nepřetržitě na stanici v Krči


  Městská část Praha 4 ocenila dlouholetou činnost nadporučíka Jiřího Musila, velitele hasičské stanice číslo 6 v Krči, který zde občanům sloužil 35 let a dnes po dlouhé a věrné službě odchází do civilu.
 • V Domově seniorů v Krči rozsvítili vánoční stromy


  Domov seniorů Krč ovládla vánoční atmosféra, klienti společně s ředitelkou domova Lenkou Kohoutovou a starostou Ondřejem Kubínem společně rozsvítili hned dva vánoční stromy.
 • Praha 4 získá z projektu UNICEF více než 15 milionů korun


  Městská část Praha 4 získá 15,7 milionu korun z projektu UNICEF – pomoc uprchlíkům. Jak název napovídá, jde o finanční prostředky určené pro školská zařízení za umisťování dětí z uprchlických rodin do jednotlivých zařízení.
 • Další mobilní svoz elektroodpadu pro občany zdarma


  V příštím týdnu se v Praze 4 opět uskuteční akce nazvaná Mobilní svoz elektroodpadu pro občany zdarma. Společnost ASEKOL zajistí odvoz vysloužilých elektrospotřebičů přímo i s odnosem z domácností. Akce se uskuteční ve dnech 4. až 8. prosince 2023. Více v článku ...
 • Debata na téma Pomník generála Kultvašra


  Městská část Praha 4 plánuje uctít památku generála Karla Kultvašra, československého legionáře, který byl v květnu 1945 vojenským velitelem Pražského povstání, vybudováním jeho pomníku v areálu bývalého Nuselského pivovaru. Hrdina od Zborova se po únoru 1948 stal obětí politické perzekuce ze strany komunistického režimu. Dnes tohoto vojáka a vlastence připomíná náměstí Generála Kultvašra v Nuslích a busta umístěná na budově Nuselské radnice. Pomník by měl být adekvátním projevem úcty k vojákovi, kterému vlast za věrné služby poděkovala dlouholetým žalářem.
 • Úpravy na Táborské ulici mají zvýšit bezpečnost u základní školy


  Městská část Praha 4 připravila návrh nestavebních úprav, které mají za cíl zvýšit bezpečnost u Základní školy Táborská. Dojde k instalaci umělých obrubníků tzv. Lega u přechodu v Táborské, ale také u vyústění Sezimovy ulice. Cílem zkrátit délku přechodů a minimalizovat tak riziko při přecházení.
 • Kontejnery na tříděný odpad v nové podobě a s novou funkcí


  V průběhu letošního podzimu a nadcházející zimy se v Praze 4 po dohodě s Pražskými službami postupně mění kontejnery na tříděný odpad. Smyslem je vhodně doplnit a vizuálně sjednotit kontejnery zejména ve zrekonstruovaných úsecích ulic, kde často svým odlišným typem, barvou, stářím a mechanismem otvírání nepřispívaly ke kultivaci veřejného prostoru. Velmi důležitou funkční změnou je, že do kontejneru na plast se nově vhazují i kartonové obaly typu tetrapak a místo uvolněného oranžového kontejneru přibyl žádaný šedě značený kontejner na kovový odpad, typicky nápojové plechovky.
 • Pojmenování parku Antonína Engela je poctou vynikajícímu architektovi


  Zelené prostranství jižně od Podolské vodárny ponese jméno proslulého architekta Antonína Engela. K jeho pracím patří mimo jiné i Podolská vodárna, památkový skvost Prahy 4 postavený ve stylu tzv. monumentálního klasicismu. Název park Antonína Engela schválila Rada hlavního města Prahy na návrh magistrátní místopisné komise.
 • Oprava vozovky v ulici 5. května skončí od dvacet dní dříve


  V pondělí 27. listopadu skončí opravy povrchu vozovky ulice 5. května ve směru na D1. Skončí také související dopravní omezení v místě, které převádělo u Nuselského mostu jeden jízdní pruh z centra do protisměru a omezen tím byl i opačný směr od D1 do centra. Plánovaný termín dokončení první části opravy byl původně stanoven do 17. prosince 2023, opravy tedy skončí o dvacet dní dříve.
 • Podivná úprava na Podolských schodech není dílem městské části Praha 4


  Obyvatele části Podolí zaskočila podivná úprava Podolských schodů. Zábradlí, které neumožňuje vést po nájezdových rampách ani jízdní kolo, dokonce zábradlí vybočující do cesty chodcům. Po četných dotazech veřejnosti sdělujeme, že to není akce městské části Praha 4, městská část ji neobjednala, neschvalovala, ani nefinancovala.
 • První prosincovou sobotu se rozsvítí vánoční strom v Nuslích


  Tradičně netradiční. Takové bude v sobotu 2. prosince 2023 zahájení adventu na náměstí Bratří Synků v Nuslích. Tradiční proto, že to je již 4. ročník této akce, netradiční v tom, že se opět nerozsvítí jehličnan, ale listnáč (v té době ovšem již bez listí) uprostřed náměstí u Baštovy zmrzlinárny. Časy a letáček v článku ...

Další aktuality