Znak a prapor městské části Praha 4

Městská část Praha 4 používala zpočátku historický znak Nuslí, které se jako jediné z někdejších obcí na území dnešní Prahy 4 dočkaly roku 1898 povýšení na město. O přípravě tvorby nového znaku, který by vyjadřoval symboliku celé městské části, rozhodla Obvodní rada 21. října 1997. Z výběrového řízení vyšla vítězně kombinace návrhů Marka Králíka, která byla pak heraldicky zpracována Janem Dvořákem.
Znak městské části Praha 4 tvoří čtvrcený štít, jehož první pole je modré, druhé a třetí stříbrné (bílé) a čtvrté zelené. Uprostřed je štítek s malým znakem hlavního města Prahy. Znak zdobí stříbrná (bílá), takzvaná zděná koruna, charakteristický prvek městských znaků.

Praporem městské části Praha 4 zůstal historický prapor Nuslí tvořený třemi pruhy – modrým, zeleným a bílým. Tento prapor je již od dvacátých let 20. století součástí znaku hlavního města Prahy.
Osvědčení o potvrzení nového znaku a praporu městské části Praha 4 převzala v květnu 1999 tehdejší starostka Miroslava Studenovská z rukou tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause. Prapor jí pak slavnostně předal v září téhož roku tehdejší poslanec Parlamentu ČR a člen Zastupitelstva městské části Praha 4 Augustin Bubník.

ZNAK MČ PRAHA 4

PRAPOR MČ PRAHA 4

 znak městské části Praha 4

 prapor mcp4.jpg