Seznam kulturních památek na území městské části Praha 4

Městská část Praha 4 zahrnuje tyto katastrální území Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Podolí, větší část Nuslí (bez Nuselského údolí), Michle (bez Bohdalce), menší část katastrálního území Záběhlic (Spořilov) a nepatrnou část Vinohrad.

Tento seznam vychází z evidence nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče.