Projektové aktivityProjektové aktivity:

KURZY
Cílem této aktivity je nabídnout ruskojazyčným migrantům možnost získat ucelenější představu o své pozici v novém prostředí české společnosti. Jedná se o cyklus přednášek následovaných diskuzemi a workshopy. Pro zájemce budou připravena celkem čtyři na sebe volně navazující tematická setkání, která proběhnou během jednoho kalendářního měsíce. V dalším měsíci se bude cyklus čtyř tematických setkání opakovat.

Psychologické KONZULTACE pro děti a mládež a rodiče
Cílem této aktivity je nabídnout profesionální konzultaci nejmladší generaci ruskojazyčných migrantů. Děti se mohou svěřit se svými problémy a prodiskutovat možnosti jejich řešení. Tato aktivita je anonymní; konzultující nebudou předkládat jakékoli identifikační dokumenty či lékařská doporučení, nebudou nuceni jmenovat konkrétní školu, učitele a spolužáky, s nimiž děti složitě budují nové vztahy.
Zveřejněno: 15.07.2020 – Vít Drbal
Vytisknout