Oddělení prevence činnost

 • podporuje preventivní činnosti v oblasti sociálně patologických jevů a bezpečnosti silničního provozu
 • vykonává samostatnou působnost svěřenou zákonem č. 379/2005 Sb.,  v pl. znění, opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • zajišťuje primární protidrogovou prevenci
 • zajišťuje preventivní aktivity v oblasti prevence kriminality 
 • zpracovává informace o vývoji drogové situace a stavu kriminality, připravuje a podává návrhy řešení
 • vypracovává koncepci protidrogové problematiky a prevence kriminality MČ a garantuje  realizaci
 • spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty v oblasti prevence drogových závislostí a prevence kriminality
 • spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty v oblasti drogových závislostí a prevence kriminality  na území hl. m. Prahy  i celé ČR
 • podílí se na grantové politice na všech úrovních a na vypracovávání grantů v oblasti protidrogové prevence, mimoškolních aktivit a prevence sociálně patologických jevů
 • účastní se dalšího vzdělávání v drogové problematice a v oblasti prevence kriminality (stáže, školení,  dálkové vzdělávání atd.)
 • vykonává péči o specifické rizikové skupiny obyvatel, včetně poradenské činnosti v oblasti sociální pomoci