Oddělení občanských průkazů činnost

dle zákona č. 328/1999 Sb., občanských průkazech 

 • přijímání žádostí občanů o vydání občanských průkazů
 • kontrola činnosti ohlašovny a kontrola agendy občanských průkazů
 • vedení správního řízení z důvodů např. odnětí občanského průkazu
 • vedení správního řízení ohledně platnosti občanských průkazů
 • logistika nových občanských průkazů (mj. veškeré činnosti při kontrole údajů a dokladů na úseku příjmu a výdeje občanských průkazů a jejich založení do informačního systému)
 • evidence občanských průkazů v protokolech
 • výroba občanských průkazů (zpracování a tisk prostřednictvím terminálů WYSE, lepení, laminování)
 • zasílání žádostí MV ČR při zadávání dokladů do výroby a převzetí hotových dokladů
 • měsíční fyzická inventura vydaných občanských průkazů, fyzická likvidace neplatných a vadných průkazů
 • zpracování měsíční a čtvrtletní statistiky
 • odebírání občanských průkazů při zbavení způsobilosti k právním úkonům, po zemřelých občanech
 • předvolávání osob k výměně občanského průkazu po uplynutí platnosti občanského průkazu
 • kontrola  údajů a dokladů na úseku příjmu a výdeje občanských průkazů
 • předávání vyhotovených občanských průkazů občanům
 • projednávání dle zákona č. 200/1990 Sb., v pl. znění, v blokovém řízení přestupky:
  • proti pořádku ve státní správě na úseku občanských průkazů - § 46 odst.1
 • projednává v blokovém řízení přestupky podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., v pl. znění
 • archivace všech podkladů, které souvisejí s občanem v návaznosti na  vydání občanského průkazu, změnou trvalého pobytu a stavu
 • vedení archivu dokladů o osobách odstěhovaných a zemřelých
 • převzetí a registrace nálezů občanských průkazů
 • předvolávání k projednání nálezů
 • vedení databázové aplikace ztrát občanských průkazů
 • přijímání oznámení o ztrátě, odcizení občanského průkazu včetně vydávání potvrzení
 • vydávání potvrzení o ztrátě, odcizení občanského průkazu na žádost občana (soudu, Policie ČR)
 • vedení evidence ztrát a nálezů (archiv)
 • kontrola na úseku ztrácených a odcizených občanských průkazů včetně automatizovaného předvolání
Aktualizováno: 04.01.2016
Vytisknout