AKTUALIZOVÁNO: Doporučení ke koronaviru Covid-19


K původnímu článku přidáváme shora aktuality, které nemusejí být nutně v návazné časové řadě.
Prioritně jsou nejvýše informace, které se dotýkají Prahy 4.

AKTUALIZACE HLAVNÍ:


Zde jsou nejnovější opatření státu proti šíření nového koronaviru, která se pochopitelně vztahují i na naši  městskou část Praha 4.

Uzavření škol


 • Zavřeny budou od středy 11. 3. 2020 všechny základní školy. Naopak v provozu v Praze 4 zůstávají mateřské školy a dětské skupiny (jesle) Kotorská a (Rabasova - zrušno od 17. 3. 2020) zřizované městskou částí.

 • Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 - Městská část Praha 4 vyslovila souhlas s přerušením provozu ve všech mateřských školách, které zřizuje, a to od 18. března 2020 do odvolání. Zároveň s tím požádala městská část Praha 4 o zajištění provozu v mimořádném režimu v některých mateřských školách - více v samostaném článku na odkazu ZDE..

 • Od středy 18. 3. 2020 nebude fungovat žádná z dětských skupin ZZ MČ Praha 4. Více na odkazu ZDE .

Fungování úřadu


 • Na základě usnesení Vlády ČR z neděle 15. března 2020 (číslo 217 a dalších) o přijetí krizového opatření upravil Úřad městské části Praha 4 s platností od pondělí 16. března 2020 úřední dobu úřadu v hlavní budově v ulici Antala Staška 2059/80b a dále zavedl některá dočasná omezení kontaktu s veřejností. Zatímní poslední předpoklad je minimálně do 11. dubna 2020 do 06:00 hod.

 • Omezený průchod budovou úřadu - V souvislosti s rozhodnutím Primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19 je omezen průchod budovou úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška 2059/80b. - Mimo úřední hodiny je uzavřen průchod budovou ve směru z ulice Antala Staška k výtahům a do dvorního traktu. Obchozí trasa je vyznačena šipkami. V úřední době je průchod zachován.
   
 • Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail).

 • U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na těchto telefonních číslech:

261 192 + linka


odbory tabulka
 • Žádáme všechny návštěvníky Úřadu městské části Praha 4, aby používali po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.

 • Vláda České republiky svým usnesením č. 247 ze středy 18. března 2020 zakázala od čtvrtka 19. března 2020 od 00:00 hod. pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto usnesení se pochopitelně týká i prostor Úřadu MČ Praha 4. Samotné usnesení najdete v našem článku ZDE .

 • V úředních dnech - v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin - budou otevřena v budově úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b následující pracoviště:

  • Odbor správních agend (vyřizování pasů a občanských průkazů a matrika)
  • Informační centrum – poskytuje službu ověřování po předchozí telefonické
   dohodě na telefonním čísle 261 192 358.
  • Pokladna
  • Podatelna
  • Recepce

 • Všechny ostatní odbory vyřizují žádosti po předchozí telefonické dohodě (viz kontakty v tabulce výše).

 • I na dále jsou uzavřena všechna detašovaná pracoviště Úřadu městské části Praha 4 - (Jílovská, oddělení přestupků Michelská, IC Hlavní a IC nám. Hrdinů).

 • Úřad MČ Praha 4 upozorňuje, že do odvolání není možné nahlížení do spisů na všech odborech.

 • Odbor stavební upozorňuje, že se do odvolání ruší všechny oznámené kontrolní prohlídky, ústní jednání a ohledání na místě.  

 • Výkon státní správy na odboru sociálním - Výkon státní správy na odboru sociálním je v době trvání nouzového stavu vykonáván v plném rozsahu při respektování stanovených opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní, prostorové i dotykových ploch) a chránění dýchacích cest jejich zahalením.

 • Přes hlavní budovu úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b je hlavní přístup do sousední polikliniky a zejména lékárny, kde nejde omezit pohyb nemocných lidí. To samozřejmě zvyšuje i nebezpečí možného přenosu nového koronaviru.

 • Informace pro podnikatele - Místní příslušnost pro vyřizování všech záležitostí týkající se živnostenské agendy byla již v minulosti zrušena, tudíž podnikatel má možnost svá podání učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. V současné situaci podáváme telefonické informace, vyřizujeme elektronická podání, podání zaslané poštou a podáním přes podatelnu.

 • Svatební obřady jsou minimálně na 30 dní zrušeny.

 • 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se nekoná - Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, které se mělo konat ve středu 18. března 2020, je zrušeno.

 • Informace pro živnostníky a malé podnikatele - Městská část Praha 4 reaguje na aktuální omezení a vládní nařízení v souvislosti s řešením virové nákazy, která má významný dopad i na živnostníky a menší podnikatele působící v naší městské části. Rada městské části nebude za platby splatné počínaje dnem 1. března 2020 do odvolání vymáhat sankce za pozdní úhradu splátek nájmů a bude jednat o dalších opatřeních na podporu živnostníků a malých podnikatelů.

 • Informujeme občany, že v souvislosti s omezením chodu úřadu bude "zelená linka životního prostředí a čistoty" v provozu v pondělí od 9.00 do 12.00 a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu můžete své podněty zasílat prostřednictvím e-mailu: zelena.linka@praha4.cz .
O případných dalších změnách ve fungování úřadu vás budeme informovat!

Akce pro veřejnostTento měsíc se nebudou konat některé plánované akce pro veřejnost. V sobotu 14. března 2020 se neuskuteční Slavnostní otevření Branického divadla, odkládá se také premiéra dětského představení MiMJOVÉ a další představení Losers Cirque Company v Branickém divadle. O náhradních termínech vás budeme včas informovat.

Neuskuteční se ani koncert na Nuselské radnici ve čtvrtek 19. března 2020 a vyhlášení Sportovce Prahy 4 roku 2019 v KC Novodvorská v sobotu 21. března 2020. Obě akce proběhnou v náhradních termínech po zrušení zákazu akcí s účastí nad 100 osob, které oznámíme s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím informačních kanálů MČ Praha 4.

Zároveň jsou zrušené veškeré kulturní a sportovní akce při účasti nad 100 osob, které měly proběhnout na základě uzavřených nájemních smluv v KC Novodvorská a na Nuselské radnici do 31. března 2020.

Z důvodu současné epidemiologické situace se ruší osvětová akce pro děti a veřejnost Den vody, plánovaná na 24. března od 9 do 16 hodin v Krčském lese u rybníku Labuť. Pokud bude stanoven náhradní termín, bude včas oznámen.

Z důvodu současné epidemiologické situace a rušení akcí s účastí nad 100 osob se odkládá veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku, plánované na 19. března 2020 od 18:00 a 18:45 hod. Nový termín bude včas oznámen.

Z důvodu současné epidemiologické situace byl až do odvolání přerušen na informačních centrech MČ Praha 4 prodej dotovaných vstupenek do Plaveckého areálu v Podolí - tzv. "plavenek". O obnovení distribuce budeme informovat.

Jóga na Nuselské radnici - do odvolání přerušeno - Vážení příznivci jógy, od 16. 3. 2020 (včetně) jsou do odvolání přerušeny pondělí oblíbené kurzy cvičení, které probíhaly v budově historické radnice v Nuslích na Táborské ulici v místnosti č. 303. O případném obnovení kurzů vás budeme informovat.

Do odvolání jsou přerušeny také čtvrteční akce Běžecké školy Prahy 4.

Konání bezplatné právní poradny dne 25.3. i 8. 4. 2020 se ruší.

Odložena byla i oblíbená osvětová a turistická akce Pražské věže, ke které se tradičně Praha 4 připojuje, a která se měla uskutečnit v neděli 5. dubna 2020. Podrobnosti na odkazu ZDE .

Velikonoce s Prahou 4 - Z důvodu současné epidemiologické situace se ruší akce pro děti a veřejnost Velikonoce s Prahou 4, plánovaná na 4. 4. 2020 v KC Novodvorská.

Další akce pro veřejnost se ruší nebo odkládají - Akce pro veřejnost, které městská část Praha 4 plánovala na duben, květen a červen letošního roku, jsou až do konce června zrušeny nebo odloženy. Výjimkou mohou být pietní akty u k Pražskému povstání, ovšem pouze v případě, že to aktuální situace umožní, a pouze v komorním složení, tj. bez účasti veřejnosti.


Sledujte proto aktuální informace na našem webu i na Facebooku!


!!!  POZOR  !!!
Také Magistrát hl. m. Prahy upravuje od 16. 3. 2020 provoz.
Podrobnosti ZDE .
Odkaz na úvodní stránku magistrátu je ZDE . Odkaz na úřední dobu pak ZDE . Odkaz na bezpečnostní portál pak ZDE .AKTUALIZACE PRŮBĚŽNÉ:Vláda razantně zpřísnila podmínky pro pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných pomůcek - Vláda České republiky svými usneseními ze středy 18. března 2020 zakázala pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných pomůcek. Seniorům nad 65 let a dalším skupinám obyvatel pak nově usnesením ze čtvrtka 19. března 2020 vyhradila přednostní čas pro jejich nákupy.  Více v článku na odkazu ZDE .Povinné nošení ochranných prostředků se v celé Praze výrazně zpřísňuje - Na základě doporučení Krizového štábu hl. m. Prahy ze dne 17. 3. 2020 (bod II.) vydal svým rozhodnutím primátor hl. m. Prahy nařízení, které výrazným způsobem rozšiřuje povinnost nosit ochranné pomůcky na území hlavního města pro všechny osoby. Nařízení vstoupí v platnost ve středu 18. března 2020 od 12:00 a bude platit do odvolání. Více ZDE .Na základě nařízení primátora hl. m. Prahy mají od 17.března 2020 cestující za povinnost ode dneška používat ochranu dýchacích cest, tj. mít zakrytý nos a ústa po celou dobu svého pohybu v přepravním prostoru pražské MHD. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zavádí další preventivní opatření: Autobusy pražské MHD budou nově automaticky zastavovat ve všech zastávkách na znamení, v autobusech a tramvajích bude vypnutá klimatizace a cirkulace vzduchu, provoz na 38 autobusových linkách bude ukončen ve 22:30 hodin a je přerušen provoz linky Airport Express. Tato opatření mají pomoci chránit cestující i řidiče a snížit šíření koronaviru Covid-19 a platí do odvolání. Více na odkazu ZDE .Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Pražany: Používejte ochranné prostředky v MHD i v obchodech
 • Krizový štáb hl. m. Prahy podpořil nařízení primátora o zákazu pohybu cestující v MHD na území hlavního města bez ochranných prostředků dýchacích cest. To je platné ode dneška, tj. 17. března od 00:00 hodin.
 • Respirátory, roušky, ale i po domácku vyrobené ústenky nebo alespoň šála či šátek – jsou pro ochranu všech, kteří se pohybují v dopravních prostředcích, nezbytností. Chraňte sebe i své okolí, apeluje na Pražany Krizový štáb hl. m. Prahy. Jeho doporučení se týká i potravinářských a dalších obchodů, kam by obchodníci neměli vpouštět zákazníky bez ochrany dýchacích cest.
 • Krizový štáb projednal zřízení mobilních odběrových pracovišť v Ústřední vojenské nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici v Motole, Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Nemocnici Na Františku. Logistickou a servisní podporu čtyř z nich zajistí Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, nemocnice poskytnou vhodný prostor v rámci svých areálů a Hygienická stanice hl. m. Prahy zajistí pomocný personál.
 • Pokud jde o situaci s osobními ochrannými prostředky, informoval štáb, že se hlavní město Praha snaží nedostatek řešit a zajistit tyto prostředky pro všechny skupiny obyvatel.


Důležité informace o koronaviru pro cizince - Hlavní město Praha na svém webu a FB stránce Praha – metropole všech uveřejňuje v rámci aktuálních preventivních kroků souvisejících s šířením nemoci COVID-19 veřejnost z řad cizinců nejaktuálnější informace vztahující se k opatřením vlády a hlavního města Prahy. Informace jsou tak k dispozici nejen v češtině, ale také angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.
https://metropolevsech.eu/cs/ a https://www.facebook.com/metropolevsech/Přerušení provozu Zón placeného stání
Upozorňujeme řidiče, že na základě pokynu Magistrátu hlavního města Prahy je od pondělí 16. března 2020 do odvolání je na celém území Prahy přerušen provoz Zón placeného stání (ZPS) v plném rozsahu. Aktuální informace o provoz ZPS najdete na www.parkujvklidu.cz , které provozuje zřizovatel zón hlavní město Praha prostřednictví Technické správy komunikací.Co vláda zakázala a povolila spolu s omezením volného pohybu osob

Vláda ČR svým usnesením číslo 217 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celého státu. Spolu rozhodla o dalších opatřeních, která se dotknou života obyvatel země. Toto je stručný souhrn:

Omezení volného pohybu osob:
• platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
• nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
• zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích
• Zakázána není účast na pohřbu
• Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
• Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy svých blízkých, premiér Andrej Babiš připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony

Co smí zůstat otevřené:

• Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
• Odtahové služby
• Prodejny náhradních dílů
• Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
• Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
• Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
• Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
• Prodejny zdravotnických potřeb
• Prodejny pokladních jízdenek
• Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
• Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
• MHD
• Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)

Zakazuje se:
• Provoz prodejen elektro
• Autoškoly
• Sdílené taxislužby
• Samoobslužné prádelny a čistírny
• Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
• Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

Nedělní nařízení doplňují, případně pozměňují opatření, která vláda přijala už ve čtvrtek po vyhlášení nouzového stavu.

Kompletní balíček dokumentů z jednání vlády dne 15. 3. 2020 najdete (jako archiv *.ZIP) na odkazu ZDE (cca 3,3 MB)Praha zavádí krizovou linku 800 160 166 určenou pro seniory. Do pomoci seniorům zapojuje dobrovolníky i obchodníky
Hlavní město je v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR v úzkém kontaktu s dobrovolnickými organizacemi, které nabízí sociální pomoc potřebným. Společně s organizací Život 90 navíc zavádí krizovou linku určenou pro seniory nad 65 let. Její číslo je 800 160 166 a bude v provozu od zítřka (od pátku 13. března 2020). Rovněž spolupracuje se soukromými obchodníky na rozvozu základních potravinových a hygienických balíčků potřebným.Pražská MHD kvůli mimořádným opatřením upravuje provoz
V souvislosti se zákazem pořádání kulturních a sportovních akcí s účastí nad 100 osob a dočasným ukončením vyučování na základních a středních školách reaguje hlavní město společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) na situaci změnami v hromadné dopravě. Kromě poklesu počtu cestujících, kteří hromadnou dopravu využívají, mají mimořádná opatření vliv i na dostupné počty provozního personálu, zejména řidičů. Aktuálně všichni dopravci Pražské integrované dopravy (PID) vyhodnocují, kolik zaměstnanců v dalších dnech nebude k dispozici s ohledem na nutnost starat se o děti z prvního stupně základních škol či vzhledem k případným karanténám. Od středy 11. 3. 2020 nebudou v provozu školní linky a dojde k prodloužení intervalů na autobusových linkách 107, 119 a 143. Provozu metra a tramvají se změny nedotknou. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě ZDE .Zasedla Bezpečnostní rada hl. m. Prahy
V reakci na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dnes v odpoledních hodinách (úterý 10. 3. 2020) jednala Bezpečnostní rada hl. m. Prahy. Přijala několik nařízení a doporučení ve vztahu ke školství, městské dopravě, příspěvkovým organizacím města a dalším oblastem. Jejich přehled uvádíme:
• Bezpečnostní rada hlavního města Prahy vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.
• Bezpečnostní rada hlavního města Prahy v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol, ani domů dětí a mládeže.
• Bezpečnostní rada kraje nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.
• Bezpečnostní rada hlavního města Prahy dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.
• Bezpečnostní rada hlavního města doporučila dokončit již započaté lyžařské turnusy a školy v přírodě.
• Bezpečnostní rada hlavního města v tuto chvíli nedoporučuje uzavření Galerie HMP, Muzea HMP, Planetária HMP, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Městské knihovny kromě Ústřední knihovny, pokud naplní požadavky dané mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.
• Bezpečnostní rada hlavního města požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), aby vybavil vestibuly metra dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní rada žádá DPP, aby důkladně dbal na zvýšenou dezinfekci všech vozidel.
• Bezpečnostní rada hlavního města nařídila uzavření interiérových expozic v ZOO Praha. Rada doporučila Botanické zahradě hlavního města, aby zajistila omezený počet návštěvníků v interiérových expozicích.
• Bezpečnostní rada hlavního města Prahy doporučila limit pro návštěvu bazénů, které zřizuje (například Na Šutce, Strahov) na sto aktuálních návštěvníků.
• Bezpečnostní rada hlavního města doporučuje neuzavírat halu 22 Holešovické tržnice jako stabilní místo prodeje potravin.
• Bezpečnostní rada hlavního města Prahy žádá občany o dodržování stávajících doporučení, zejména těch týkající se osobní hygieny.
• Bezpečnostní rada hlavního města bere na vědomí, že budou zrušeny školní linky.
• Bezpečnostní rada hlavního města vyzývá Bezpečnostní radu státu, aby vyřešila nedostatek pracovníků na informačních linkách Hygienické stanice hl. m. Prahy.
• Navržená opatření a doporučení platí od nynějška do odvolání.Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Odkaz na konci odstavce vás po kliknutí přesměruje na příslušnou stránku, kde najdete všechny potřebné informace (a také formulář), který pro vás připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Odkaz je ZDE , formulář ke stažení (pro rodiče i pro školy) pak ZDE .Vzhledem k enormnímu zájmu Pražanů o informačně – poradenské linky k onemocnění Covid-19, bude jejich provoz na číslech 773 782 850 a 773 782 856 začínat o hodinu dříve, tedy již v 8:00 hodin. Opatření začne platit od úterý 10. 3. 2020. Provoz linek tak poběží denně od 8:00 do 20:00 hodin.Od úterý 10. března 2020 zřizuje hlavní město novou informační linku na čísle 800 100 991 pro obecné a technické dotazy veřejnosti a institucí vztahující se k řešení situace s koronavirem. Linka má ve vztahu k veřejnosti ulehčit linkám krajské hygienické stanice a zodpovědět obecné otázky ke koronaviru.
Ve vztahu k městským částem a městským, ale i soukromým organizacím, bude linka mimo obecných otázek řešit i technické dotazy a požadavky. V provozu bude až do odvolání každý den od 9 do 18 hodin.
Linka neslouží pro zdravotní konzultace a občany se zdravotními obtížemi, ti by se měli nadále obracet na infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy a Státního zdravotního ústavu (viz níže).Od soboty 29. února 2020 zřizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy speciální telefonickou linku 773 782 856 ke koronaviru pro Pražany. Je určena především pro občany hlavního města, kteří se vracejí ze zimních prázdninových pobytů v rizikových lokalitách Itálie. Linka byla v neděli 1. března 2020 posílena o další telefonní číslo: 773 782 850 .
Linky 773 782 856 a 773 782 850 jsou nově v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 20:00 hodin.
Dotazy budou zodpovídat odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.

Dvě informační linky provozuje také Státní zdravotní ústav, a to na těchto číslech:724 810 106 a 725 191 367 . Linky jsou v provozu denně, minimálně od 9:00 do 21:00 hod. v režimu nonstop .  

PŮVODNÍ ČLÁNEK A JEHO AKTUALIZACE:!!! UPOZORNĚNÍ !!! Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 číslo 217 o přijetí krizového opatření končí v pondělí 16. března úřední doba Úřadu městské části Praha 4 v hlavní budově v ulici Antala Staška 2059/80b v 11 hodin dopoledne. I nadále jsou uzavřena všechna detašovaná pracoviště Úřadu městské části Praha 4 (IC Jílovská, IC Hlavní a IC Náměstí Hrdinů). O další úpravě úředních hodin vás budeme informovat!

Na základě rozhodnutí vlády, které vzešlo ze zasedání Bezpečnostní rady státu (úterý 10. března 2020 -  pozn.), jsou s platností od úterý 10. března 2020 od 18 hodin zakázány na celém území České republiky všechny hromadné akce s účastí nad sto lidí (zdroj ZDE). Od středy se zavírají všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy (zdroj ZDE).

Magistrát hlavního města Prahy dnes (pátek 28. 2. 2020) zveřejnil na svém bezpečnostním portálu aktuální informace a doporučení spojené s novým koronavirem.Koronavirus_zakladni_informacni_letak_ECDCVzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020
v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont
a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).
Více ZDE .

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).

Výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

Doporučení na ochranu před koronaviremMinistr zahraničních věcí Tomáš Petříček na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu sdělil, že zatím nebyla potvrzena nákaza u občanů v ČR ani u spoluobčanů v zahraničí. Žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd https://drozd.mzv.cz , aby je mohli v případě potřeby kontaktovat.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo Doporučení českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Itálie je co do počtu nakažených třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji.

Pražské letiště vyhradilo speciální koridor pro přílety z Itálie, platí v něm zvýšená hygienická opatření.

Více informací najdete na Bezpečnostním portálu pražského magistrátu .

Informační letáky a doporučení spolu s Pandemickým plánem ČR si můžete jako zazipovaný archiv PDF stáhnout na odkazu ZDE .

Doporučení pro cestovateleVloženo: 28.02.2020   |   Aktualizováno: 06.04.2020
Vytisknout