Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4


Městská část Praha 4 dnes (úterý 17. března 2020) vyslovila souhlas s přerušením provozu ve všech mateřských školách, které zřizuje, a to od zítřka 18. března 2020 do odvolání. Toto opatření navazuje na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky. Bylo přijato na základě minimálního zájmu o umístění dětí do předškolního zařízení a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

V mimořádném režimu je nyní v provozu pouze pět mateřských škol. Ty jsou však určeny na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 primárně pro výkon nezbytné péče o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickým pracovníky určené školy. Dále je určen pro děti (přihlášené k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4) samoživitelů a zaměstnaných rodičů, jejichž péči není možno ze strany zákonných zástupců zajistit jiným způsobem. Jsou to:
  • Mateřská škola, Praha 4, 4 PASTELKY, Sedlčanská 4 (objekt Plamínkové 2)
  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
  • Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
  • Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3/2923
  • Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2/424
Provoz mateřské školy lze podle vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu


Aktualizováno: 27.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout