M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-09/2022

k uzavření Dohody mezi spoluvlastníky nemovitostí v k.ú. Michle

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. bere na vědomí
že záměr vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků v katastrálním území Michle byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 2. 6. 2022 do 17. 6. 2022 pod č. ZP N 15/2022.

II. rozhodlo
schválit uzavření Dohody mezi spoluvlastníky ve znění dle přílohy tohoto usnesení, za účelem zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemovitostí ve spoluvlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno do správy městské části Praha 4 a společnosti Nuselská “U Křížů“, s.r.o.:

parc. č. 3102/1 o výměře 459 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.3102/2 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/3 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/4  o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/5 o výměře 19 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3102/6 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/7 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3102/8 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/9 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/10 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/11 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/12 o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/13 o výměře  19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/14 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/15 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/16 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/18 o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/19 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/21 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/22 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.  3102/23 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/24 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/25 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/26 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/27 o výměře 150 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 3102/28 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/31 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3104 o výměře 432 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož  součástí  je stavba č. ev. 283 tak, že :

a) spoluvlastnický podíl id. ½ nemovitostí vzhledem k celku vlastnicky náležející společnosti Nuselská “U Křížů“, s.r.o., a to pozemků parc. č.3102/1 o výměře 459 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 3102/5 o výměře 19 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.3102/6 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/7 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3102/8 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/9 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/10 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/11 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/12 o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/13 o výměře  19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/14 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/15 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/16 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/18 o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/19 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/21 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.  3102/22 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/24 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/25 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/26 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.3102/27 o výměře 150 m2 , ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 3102/28 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území  Michle, obec Praha nabyde do vlastnictví hlavní město Praha, svěřená správa MČ Praha 4, IČO: 063 584, sídlem Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha 4, 

b)  spoluvlastnický podíl id ½ nemovitostí vzhledem k celku náležející hlavnímu městu Praha, svěřená správa MČ Praha 4, a to  pozemků parc. č.3102/2 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/3 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/4  o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/23 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3102/31 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3104 o výměře 432 m2, zastavěná plocha a nádvoří  - nedílnou součástí pozemku je stavba č. ev. 283, vše v katastrálním území Michle, obec Praha, nabyde do vlastnictví společnost Nuselská „U Křížů“, s.r.o., IČO: 27442748, sídlem Nuselská 319/106, Michle, 140 00 Praha 4,

c) pozemky parc. č. 3103/26 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3105/20 o výměře 32m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3105/22 o výměře 17 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, vše v katastrálním území Michle, obec Praha, bezúplatně nabude do vlastnictví společnost Nuselská „U Křížů“, s.r.o., IČO: 27442748, sídlem Nuselská 319/106, Michle, 140 00 Praha 4, na úplné vypořádání zrušeného spoluvlastnictví.

 

 

Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout