Změna ceny na osmi místech ZPS v Praze 4


V době, kdy byla zaváděna Zóna placeného stání (ZPS) v Praze 4, bylo na základě požadavků jejích kritiků zřízeno devět míst, kde v tzv. fialové zóně byla stanovena cena 10 Kč za hodinu parkování. Bohužel toto vstřícné opatření vůči lidem, kteří nesplnili, nebo nemohou splnit platná přísná pravidla ZPS, vyvolalo vlnu nesouhlasných a odmítavých reakcí z řad místních obyvatel.

Proto Rada MČ Praha 4 na konci května v osmi z devíti míst toto opatření zrušila, čímž se cena vyrovnala ostatním „fialovým“ zónám, tj. na 20 Kč či 30 Kč za hodinu parkování v závislosti na konkrétním území. Cena 10 Kč za hodinu zůstala zachována pouze na Podolském nábřeží, kde nikdo přímo nebydlí, a poptávka po parkovacích místech je tak poměrně nízká.

„Touto změnou jsme bohužel nepotěšili řadu našich návštěvníků, včetně návštěvníků bazénu v Podolí, ti však mají možnost dojít oněch 100 metrů na Podolské nábřeží pěšky,“ uvedl Zdeněk Kovářík (ODS), první místostarosta pro finance, dopravu a evropské fondy.

K výsledku této změny se Rada městské části Praha 4 ještě vrátí při dalším vyhodnocování funkčnosti Zón placeného stání na jaře 2020.
Vytisknout