Zdravá městská část Praha 4 - OBLAST PODOLÍ

Ve čtvrtek 26. března 2015 se od 18.00 hodin uskutečnilo v ZŠ Nedvědovo náměstí první veřejné fórum obyvatel Podolí se zastupiteli a úřední městské části Praha 4. Občané navrhovali u stolů tyty témata:

A - Názory mladých

 1. STOP prodeji  alkoholu a cigaret mladistvým
 2. Zkulturnit prostředí
 3. Zkvalitnit vybavení školy ZŠ Nedvědovo
 4. Vyřešit krátké intervaly na přechodech
 5. Plochy pro volný pohyb psů – specifikovat
 6. Uzavřené hřiště U Sokolovny – otevřít hřiště v době zájmu
 7. Nevhodné parkování – Podolská vodárna
 8. Nevyužití volnočasových aktivit
 9. Nepořádek po psech
 10. Větší aktivita policistů – strážníků

B - Doprava, parkování, stav pěších komunikací

 1. Léta jsem bydlel ve vilové čtvrti, teď mám pocit, že bydlím na magistrále.
 2. Jednosměrky! V ulici Voráčovská je MŠ, směr  do kopce, tj. 2x automobil startuje.
 3. Parkování mimopražských – chybí P+R parkoviště.
 4. Betonové zálivy na ul. Na Dolinách.
 5. Dětské přechody.
 6. Totální kolaps parkování všude v Podolí, zejména ulice Pravá, Levá, Podolská, Nedvědovo náměstí.
 7. Parkuje se i přímo na přechodech. Děti chodí do školy prakticky na parkovišti.
 8. Úklid ! Všude psí výkaly!
 9. Vadí parkování aut na chodnících či na  travnatých plochách, zejména v ul. Na Podkovce na obou stranách a tam, kde je žlutá čára! Nikdo nekontroluje!
 10. Omezení rychlosti na 30 km/hod. ve vilové čtvrti (ohr. Ulicemi Na Dolinách, Lomnického, Děkanská vinice I, Na hřebenech II).
 11. Úplný zákaz parkování v ul. Lopatecká v úseku mezi ul. Procházkova a Na Dolinách.
 12. Zobousměrnění ul. Na Lysině v úseku mezi ul. Lopatecká a Doudovou.
 13. Zobousměrnění ul. Pod Klaudiánkou , případně zákaz parkování, případně v jednom směru zákaz vjezdu kromě dopravní obsluhy.
 14.  Úleva přetížených ulic v okolí (zkrácení tras rezidentů).
 15. Opravit betonové veřejné schody propojující ulici Na Zvoničce x Jeremenkova. Používají je zejména děti jako příchod do mateřské školy. Zvednout veřejné osvětlení, aby svítilo na poslední části schodů.
 16. Na bus č. 124 ve stanici „U školy“ zrušit „na znamení“. Hrozí ve směru Na Dvorce pád v zatáčkách z kopce.
 17. Bus č.124 vrátit zastávku MHD u polikliniky Budějovická. Bus č.205 stanice poliklinika Budějovická ať není konečnou stanicí, aby se nemocní dostali na druhou stranu busem na ostatní spoje.
 18. Zavést PC kurzy pro důchodce.
 19. Opravit silnici Na Zvoničce. Jsou v ní díry, praskliny a obrubník na křižovatce je propadlý.
 20. Úklid listí Na Zvoničce provádět častěji.
 21. Zhotovit přechod – zebru- spojující ul. Na Zvoničce do Gončarenkové ve směru na MHD č. 124 a pro přechod dětí do ZŠ.
 22. Nestavět žádný druh mostu na Smíchov- zničilo by se jediné sportoviště Žluté lázně pro děti a všechny občany.
 23. Cesta pro pěší u Vltavy-špína, bezdomovci, feťáci – úklid a dozor bezpečnosti (strážníků). Po nich jízda na kolech zakázána a vesele se jezdí.
 24. Podolské nábřeží se stalo jednosměrkou. Udělat zákaz stání!
 25. Jednosměrky – NEDOMYŠLENÉ!
 26. Diskuse s rezidenty, ne příkaz. Několikanásobné zhuštění provozu v ul. Doudova. Nebezpečí pro děti – velká rychlost projíždějících aut (všechna auta z MŠ tudy musí projet.
 27. Většina jednosměrek je do kopce (v zimě nevyjedeme z garáže).
 28. Nebezpečný výjezd ze čtvrti (křižovatka Na Dolinách) – 2 zrcadla
 29. Nechat pravidlo pravé ruky a ke školce ve Voráčovské ul. dát zpomalující semafor (tak jak to chtěli Sousedé z Podolí).
 30. Zákaz zastavení Pod Děkankou – restaurace Skleník, směr k hl. silnici.   
 31. Změnit na hlavní silnici od Podol. hřbitova kolem kolejí do ul. Pod Děkankou.
 32. Vyřešit parkování v sídlišti Pankrác. Jak je možné povolit hřiště na beach volejbal bez zajištění parkování – provoz do noci, rezidenti jezdí okolo.
 33. Najít plochu pro oplocené stání vozidel v oblasti Nedvědova náměstí – podolská porodnice.

C - Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch
 1. Podpora setkávání všech generací při volnočasových aktivitách ve Žlutých lázních.
 2. Popularizace čisté Vltavy a aktivit s ní spojených.
 3. Alespoň jedno kino náročného diváka – Art kino na obvodě.
 4. Alespoň jedno normální kino v oblasti Nusle – Podolí
 5. Branické divadlo opravit a otevřít.
 6. Mezigenerační spolupráce především děti + senioři.
 7. Podpora dětských hřišť na smysluplném místě – negativním příkladem je hřiště u nábřežní komunikace.
 8. Řešení využití hřiště (TJ Zelená Liška) v ulici Na Strži, v minulosti využíváno, dnes sídliště bezdomovců, zdroj nepořádku!!
 9. Koncerty na Nuselské radnici, výborná spolupráce v minulosti zvláště pro starší generaci.
 10. Pravidelně informovat veřejnost o akcích (sport, kultura na MČ P4) na všech kanálech + vymyslet další akce.
 11. V roce 2018 oslaví 50 let plavecké třídy ZŠ Nedvědovo.
 12. Hodilo by se opravit park u školy a odstranit sochu stávající a nahradit ji novým dílem.


D - Sociální oblast, zdraví  obyvatel, zdravý životní styl

 1. Prohloubení znalostí o poskytnutí první pomoci v široké veřejnosti, např. formou přednášek v kategorii zdraví.
 2. Nedostatek míst v domovech seniorů.
 3. Nedostatek farmářských trhů a místních setkání s prodejem potravin.
 4. Méně bariér pro pohyb a cestování (handicapované, senioři, s kočárky).
 5. Dýchatelné ovzduší – NEZASTAVOVAT  ŽÁDNOU  ZELENOU  PLOCHU!
 6. Zlepšení dostupnosti lékařské péče (víkendy, specialisté).
 7. Více každodenních aktivit pro seniory.
 8. Zachování 4 –medvědů v Podolí.


E - Rozvoj MČ Praha 4 – Podolí – podnikání

 1. Problém zastavování zelených ploch – např. lokalita podolské schody, Kavčí hory.
 2. Naddimenzované stavby ve stávající zástavbě – nesouhlas.
 3. Zklidněné ulice, obchodní obytná ulice v Podolí ul. Podolská.
 4. Nezastavovat svahy Kavčích hor –Jeremenkova a Podolská ul.
 5. Sportovně rekreační propojení Podolského nábřeží, Veslařského ostrova a Císařské louky.
 6. Využití břehu Vltavy pro rekreaci obyvatel a kulturu.
 7. Vyhlídková cesta na Kavčích horách a na hraně Kavčích hor.
 8. Tvrdší postup proti nepovoleným stavbám YACHT CLUB CERE.
 9. Regulační plán Podolí.


F - Školství, výchova, vzdělávání

 1. Spádovost MŠ. Zajistit dostatek míst v MŠ.
 2. Podpora rozmanitosti zaměření škol. Spolupráce ZŠ a MŠ v dané lokalitě.
 3. Málo krytých sportovních hal u škol.
 4. Rekonstrukce okolních ploch ZŠ Nedvědovo náměstí pro účely sportu a volného času.
 5. Zajistit dostatečný počet míst ve školních družinách.
 6. Obnovit PC kurzy pro důchodce.

G - Bezpečnost a prevence

 1. Více policistů, strážníků v ulicích.
 2. Respektování dopravního značení
 3. Omezení heren, kasin.
 4. Více hlídek hlavně v noci. Problém vykrádání aut (3x v týdnu). Oblast Pankráce, sídliště v okolí haly na beach volejbal.
 5. Omezit množství bezdomovců.
 6. Bezpečnost cyklostezek.

H - Životní prostředí

 1. Zmapovat, chránit studánky (Libušina – zachovávat vodní zdroj pro případ havárie, když nestačí zásobování PVK, a.s.).
 2. Tříděný odpad –počet, velikost nádob, četnost svozu – P4, Bartákova ul., Podolská (zvláště plasty).
 3. Úklid v ulicích chybí! Chodníky jsou naprosto bez úklidu a bez údržby (viz schody z Pravé ulice do ulice Na Zlatnici – psí exkrementy, odpadky, nedopalky od cigaret apod.)
 4. Prořezy a výsadba stromů v ul. Lopatecká, Procházkova, Pod Děkankou, Doudova, Nad Spádem.
 5. Zkultivovat park před „malou budovou ZŠ Nedvědovo (lavičky, ping-pong) a Podolskou ulicí mezi ul. Dvorce a bazénem.
 6. Upravit vyhlídkovou cestu na Kavčích horách nad plaveckým stadiónem.
 7. Kontrolovat volné pobíhání psů v místech, kde to není povoleno.

I - Občan, úřad, informovanost

 1. Více občerstvení – závodní jídelna.
 2. Důstojnější distribuce lístků na akce pro seniory.
 3. Zrušení plavenek.
 4. Zabezpečení prostoru úřadu.
 5. Více aktualit na webu, lepší přehlednost webu.
 6. Neformální web MČ Prahy 4 – příspěvky od obyvatel.
 7. Strategický plán s pocitovou mapou na webu.
 8. Zvýšení platů úředníků.
 9. Větší informovanost občanů – nové výstavby – možnost protestovat.