• Praha 4 rozhodně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.


  Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hlavního města Prahy na zasedání Zastupitelstva městské části ve středu 29. června 2022. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy ze 40 přítomných celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek obyvatel Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.
 • ANKETA: Jak hodnotíte navrhovaný přístup ke správě a rozvoji Branických skal?


  Práce na celkovém plánu správy a rozvoje Branických skal pokročily a nastal správný čas získat k rozpracovanému dokumentu zpětnou vazbu občanů, kteří v okolí této přírodní památky žijí a rádi ji navštěvují. Vyjádřete, prosím, svůj názor v červencové online anketě!
 • Známe výsledky ankety ke konceptu revitalizace parku za podolským kostelem


  V červnové anketě mohli respondenti zhodnotit navrhovaný přístup ke klíčovým tématům revitalizace vnitrobloku a parku za podolským kostelem. Ve všech diskutovaných okruzích má navrhované řešení vysokou míru přijatelnosti v rozmezí 81 - 89 % celkem a 68 - 77 % v případě obyvatel sousedních domů. Více na odkazu ...
 • Slavnost pro malé zahradníky


  Děti z mateřské školy v Táborské ulici se spolu se svými učitelkami svědomitě starají o záhonky na školní zahradě. A protože se jejich bylinkách, kytičkám i zelenině daří, dostaly ve středu 22. června 2022 jako dárek malou zahradní slavnost a pohádku.
 • Přijďte na procházku s odborníky podél Botiče v Michli


  Jaké jsou možnosti revitalizace břehů Botiče v Michli? Jak zlepšit vzhled a prostupnost břehů a zvýšit jejich rekreační potenciál? Jaké projekty města byly na toku a březích Botiče v nedávné době realizovány nebo se chystají? Přijďte ve čtvrtek 23. června 2022 v 17:45 k dětskému hřišti za areálem MŠ K Podjezdu a zapojte se do diskuse!
 • Zapojte se do diskuse o budoucnosti Branických skal!


  Máte rádi Branické skály? Přijďte a diskutujte s odborníky, kteří nyní pracují na generelu správy a rozvoje této přírodní památky, nebo vyjádřete své názory v online anketě, která poběží v průběhu léta. Účastníci komentované procházky, vedené zpracovateli generelu, vyrazí v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod. od divadla Dobeška.
 • Zajímáte se o Trojmezí? Zúčastněte se některé z červnových akcí IPR v této lokalitě


  Odborný tým Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy v současnosti mapuje informace o vnímání a využívání lokality návštěvníky, které budou využity v přípravě krajinářské studie Trojmezí. Na červen 2022 připravil několik možností, jak se do přípravy aktivně zapojit.
 • Povedený Den Země s Prahou 4


  Poznání, zábava, hry a užitečné informace – to byl Den Země v parku Na Pankráci, který pro předškoláky, školáky i dospělé zorganizovala Praha 4 ve spolupráci s organizacemi KOMWAG, Astronomický ústav AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, Městská policie, Lesy hlavního města Prahy, PET-MAT, Ekokom, Ekobat, Asekol, Elektrowin, Kokoza, POHODA či Aranžérie.
 • Jak se vám líbí koncept revitalizace vnitrobloku a parku za podolským kostelem? Napište nám svůj názor.


  Zajímá vás, jakým způsobem by se mohl proměnit vnitroblok a park za kostelem svatého Michaela archanděla v Podolí? Chcete ovlivnit budoucí podobu tohoto místa? Vyjádřete, prosím, svůj názor v anketě, kterou je možné vyplnit do 22. 6. 2022. Více a odkaz na anketu v článku ...
 • Přijďte nám říct svůj názor na budoucnost parku Na Pankráci


  Navštěvujete rádi park Na Pankráci? Přispějte, prosím, svým názorem ke vzniku dokumentu, který stanoví hlavní principy jeho dlouhodobého směřování. Zapojit se můžete účastí na některé z červnových komentovaných procházek parkem nebo vyplněním online ankety, které poběží v průběhu letních prázdnin.