Vladimír Prchlík, čestný občan Prahy 4, oslavil 92. narozeniny


Městská část Praha 4 přeje pevné zdraví a životní optimismus Vladimíru Prchlíkovi, rodáku ze Spořilova, dlouholetému členu spořilovského Sokola a čestnému občanu Prahy 4. Vladimír Prchlík oslavil v březnu své 92. narozeniny.

Vladimír PrchlíkVladimír Prchlík
se narodil 22. března 1929 v Praze na Spořilově. V roce 1935 přivedla šestiletého Vladimíra jeho maminka poprvé do Sokola a od té doby je členem Tělocvičné jednoty Sokol Spořilov. Zúčastnil se hromadných vystoupení na sedmi všesokolských sletech, poprvé jako žák v roce 1938.
U příležitosti životního jubilea 90 let obdržel v prosinci 2019 uznání za zásluhy o rozvoj sokolského hnutí stříbrný odznak "Zasloužilého člena České obce sokolské“. O čtyři roky později rodiče přihlásili Vladimíra na housle a láska
k hudbě ho již nikdy neopustila.

Po maturitě na reálném gymnáziu v Michli vystudoval Vladimír Prchlík Vysokou školu elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze a získal titul inženýr.

Jako syn ruského legionáře Karla Prchlíka napsal v letech 2016 a 2017 dvě historické knížky jako vzpomínku na Spořilovské legionáře za první velké světové války „Po stopách Spořilovských legionářů“ a dále sokolskou knížku „Vzpomínky na sokolské Spořilovské divadlo“.

Vladimír Prchlík, čestný občan Prahy 4 na Sokolském sletuVladimír Prchlík je členem redakční rady internetových Spořilovských novin, dopisovatelem měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák a časopisů Čas, Národní osvobození, Sokol, Český zápas aj.

Při příležitosti 70. výročí nejvýznamnějšího odbojového činu 2. světové války získal od Asociace nositelů legionářských tradic Anlet medaili na paměť operace Anthropoid 1942 - 2012. V roce 2013 mu byla udělena Českým svazem bojovníků za svobodu a Asociací nositelů legionářských tradic za celoživotní dílo v oblasti podpory národní hrdosti a za vzdělavatelskou činnost v Sokole Cena českého patriota.

Čestným občanem Prahy 4 je Vladimír Prchlík od roku 2014.Zveřejněno: 22.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout