Sportovní den pro mateřské školky s Eagles Praha


Akce pro děti z mateřských škol, která se, z důvodu přetrvávající koronavirové situace, přesunula z baseballového hřiště sportovního areálu Eagles Praha na zahrady školek, proběhla tentokrát 16. 6. 2021 v Mateřské škole Matěchova.

Sportovní den, jejímž hlavním cílem je ukázat dítěti zábavnou formou sport a to nejenom baseball, ale obecně dítě rozpohybovat, ať už během či házením míčem.

Neopomíjí zapojit do hry i rodiče, a tak mají dítě a rodič jedinečnou možnost spojit své síly ve sportovních soutěžích.
Akci navštívil a dětem i rodičům fandil zastupitel MČ Praha 4 Ondřej Kubín, MBA.

Zveřejněno: 17.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout