Rekonstrukce tramvajové trati uzavře ulici U Plynárny v Michli

Z pátku na sobotu 21. května 2016 začne jedna z větších výluk, která výrazně omezí dopravu v části metropole. Pro dopravu bude uzavřena ulice U Plynárny v Michli. Dopravní komplikace tak čekají jak Prahu 4, tak i Prahu 10.

Důvodem uzavírky je rozsáhlá rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích U Plynárny a Nuselská. Práce na rekonstrukci budou probíhat na etapy, které se budou ještě dělit na fáze, a s tím budou souviset i měnící se dopravní omezení. Ukončení celé rekonstrukce se čeká až v dubnu 2017. Omezena budejakautomobilová doprava,tak i MHD. Hlavním investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Spolu s pracemi v rámci rekonstrukce tramvajové trati bude opraven most přes Botič a dojde k úpravám vozovek, zastávek, chodníků a dalších uličních prvků, které bude realizovat převážně Technická správa komunikací. Konstrukce se bude týkat rovněž kanalizace (v režii PVS) a plynového potrubí (pod vedením PPD). Řada z doplňkových akcí bude realizována až po dokončení rekonstrukce tramvajové trati, tedy v roce 2017.

S ohledem na stísněné šířkové poměry v uvedených ulicích bude tedy výrazným způsobem a dlouhodobě ovlivněna dopravní obslužnost celého území Michle i Nuslí.
Výluky - rekonstrukce ulic U Plynárny v Michli
Vytisknout