Praha pomůže sportovištím postiženým skokovým navýšením cen energií


Hlavní město podpoří provoz sportovních zařízení, které v současné době řeší problémy způsobené skokovým zvýšením cen energií pro rok 2022. Vyhlásilo dotační program, který má za cíl zmírnit ekonomické dopady na energeticky náročná sportovní zařízení. Pro tyto účely bude z rozpočtu Prahy poskytnuto 25 milionů korun.

Dotace je určena na mimořádnou podporu provozu sportovních zařízení, která jsou postižena zvýšením cen energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022. Konkrétně se má jednat o plavecké bazény s minimální délkou 25 metrů, zimní stadiony i další sportovní zařízení na území hlavního města. Musí však být přístupné veřejnosti a zároveň sloužit k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Další podmínkou potom je, že provoz zařízení musí být zajištěn celoročně s výjimkou nezbytných technických odstávek.

Hlavní město stanovilo na jednu žádost minimální požadovanou částku způsobilých nákladů, a to 50 tisíc korun, maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 3 miliony korun. Lhůta pro podání žádostí je od 7. do 30. dubna 2022. Veškeré informace k programu včetně formulářů a dalších náležitostí budou k dispozici na webové stránce hlavního města Prahy na odkazu ZDE .

stožár stožáry proud napětí elektřina dálkové vedení vvn
Ilustrační foto: Vít Drbal


Aktualizováno: 08.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout