Praha 4 otevřela první Montessori třídu v ZŠ a tři nové třídy mateřské školy

Znak městské části Praha 4
Investice do škol v řádech desítek milionů korun, 1154 nových prvňáků nebo otevření první Montessori třídy v základní škole v Praze 4. Právě tak odstartoval v pondělí 3. září 2012 ve čtvrté městské části nový školní rok.


„Do prvních tříd ve dvaceti základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4, nastoupilo v září 1154 prvňáků, což je o 175 žáků více než v loňském školním roce,“ informuje zástupkyně starosty pro oblast školství Ivana Staňková. Základní školy v Praze 4 bude v letošním roce navštěvovat 8054 žáků, tedy o 327 více než ve školním roce předchozím. Ve pěti přípravných třídách se pak na povinnou školní docházku připravuje 81 školáků.

Největší investicí do školského zařízení na území městské části Praha 4 je v letošním roce vestavba 3-třídní mateřské školy do objektu stávající ZŠ Plamínkové na Pankráci. „Z rozpočtu městské části bylo na tuto investici vyčleněno 12 milionů korun. Celková kapacita ve třech třídách této školky je 84 dětí. K dispozici mají moderní zázemí, stejně jako novou venkovní hrací plochu. Mateřská škola začala fungovat první den nového školního roku, tedy 3. září,“ uvádí dále Ivana Staňková. Další významnou investicí je výměna špaletových oken objektu ZŠ Křesomyslova v Nuslích. První, prázdninová etapa vyšla na více než 4,5 milionu korun, druhá etapa, která se bude realizovat v říjnu a listopadu za souběžného provozu školy, počítá s částkou necelé dva miliony korun. V ZŠ Na Planině došlo přes prázdniny k opravě střechy a oplocení (3,4 milionu), a dále k rekonstrukci multifunkčního hřiště (2,4 milionu), v prvních podzimních měsících dojde navíc k rekonstrukci běžeckého oválu v areálu ZŠ Kavčí Hory (3,5 milionu). Celkové investice do oprav a rekonstrukcí mateřských a základních škol přesáhnou v roce 2012 částku 52 milionů korun.

První den nového školního roku byla v Mateřské škole a Základní škole Sdružení otevřena také první Montessori třída na území Prahy 4. Její vznik a fungování umožnila spolupráce městské části Praha 4 s Rodinným a Montessori centrem 4 medvědi. Zástupkyně starosty Ivana Staňková, která novou třídu slavnostně otevřela, upřesňuje: „Vyšli jsme vstříc zvyšujícímu se zájmu rodičů a rozhodli jsme se rozšířit nabídku možností vzdělávání na této základní škole o alternativní metodu Montessori.“ V rámci projektu, dofinacovávaném občanským sdružením založeným rodiči, vzniknou postupně tři výukové skupiny, v průběhu  čtyř let bude do Montessori tříd přijato 65 dětí. V jedné výukové skupině je vždy maximálně 25 dětí, které pracují s učitelkou a asistentkou. Odlišný od tradičních tříd je zejména přístup pedagogů a využití speciálních pomůcek. „S projekt Montessori tříd v rámci prvního stupně základní školy jsme oslovili představitele radnice již v minulém školním roce,“ říká Eva Houdková, ředitelka Montessori programů v RMC 4medvědi. „Naším cílem je, aby děti odcházející nejen z naší Montessori školky mohly v práci v Montessori prostředí pokračovat. Velký dík proto patří zastupitelům i úředníkům městské části Praha 4, kde jsme se setkali s velmi vstřícným přístupem. Zástupci radnice byli našim snahám od počátku příznivě nakloněni a pomohli nám najít pro náš projekt tu správnou základní školu,“ uzavírá Eva Houdková.  

V souvislosti s dlouhodobým snižováním objemu finančních prostředků do regionálního školství a problematikou tzv. slučování tříd, resp. povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách, se zástupkyně starosty Ivana Staňková obrátila dopisem na ministra školství. „Pana ministra jsem požádala o názor při stanovení optimálního počtu žáků ve třídách základních škol a o stanovisko ve věci případných legislativních úprav. Věřím, že dostaneme konkrétní, do budoucna nezpochybnitelné stanovisko,“ dodává Ivana Staňková.

Michal Sochor
tiskový mluvčí

Vytisknout