Praha 4 letos spustila participativní rozpočet


Městská část Praha 4 vyzkoušela v letošním roce ve třech oblastech v pilotním programu participativní rozpočet, ve kterém sami občané navrhují, co by se mohlo za vyčleněné finanční prostředky zrealizovat.
V rámci rozpočtu pro rok 2022 vyčlenila Praha 4 na tzv. participativní rozpočet 3 miliony korun, po jednom do každé oblasti, s tím, že očekáváme, že 3 miliony korun dodá hlavní město. Z návrhů veřejnosti vybrali občané hlasováním sedm projektů v oblastech regenerace zeleně, oprav chodníků a rozšiřování počtu parkovacích míst.

„Ukázalo se, že oblasti pro návrhy veřejnosti byly zvoleny dobře, protože jsme obdrželi od našich obyvatel dostatečný počet kvalitních podnětů,“ uvedl 1. místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Společně se teď můžeme těšit na uskutečnění vítězných návrhů, ale ani ty, co nevyhrály, nezapadnu. Většina z nich se objeví v další činnosti naší městské části,“ dodal místostarosta.

Základní informace o participativní části rozpočtu zveřejnila městská část Praha 4 na svém webu 31. ledna 2022. Konečná lhůta pro podněty od občanů byla 28. února 2022 do 12 hodin. Poté se v březnu uskutečnilo vyhodnocení realizovatelnosti přijatých podnětů a následovalo hlasování obyvatel MČ Praha 4 o jednotlivých podnětech, které trvalo do 31. března 2022. Konečné výsledky byly zveřejněny 13. dubna 2022. Výsledky pilotního programu participativního rozpočtu schválila Rada MČ Praha 4.

Veřejnost vybrala svým hlasování v jednotlivých oblastech k realizaci následující návrhy:

Oblast I. Regenerace zeleně
Podnět 1: Křesomyslův hájíček s herním koutem a posezením
Podnět 7: Revitalizace vnitrobloku v ulici Přímětická
Oblast II. Opravy chodníků
Podnět 10: Vydláždění cesty v zeleni a rekultivace přilehlé zeleně v ulici Ohradní
Podnět 9: Oprava přístupové cesty a oprava cesty v zeleni v ulici Bernolákova
Podnět 14: Oprava chodníku u Družstva Repo
Oblast III. Rozšiřování počtu parkovacích míst
Podnět 24: Zpevnění stávajícího rostlého povrchu pásů při původní panelové cestě z ulice Na Křivině do zadního traktu
Podnět 21: Zpevnění stávajícího travnatého povrchu mezi obrubníkem a chodníkem při obou stranách ulice Severní I v úseku Zapomenutá - Severovýchodní VI
Více na webu městské části Praha 4: https://praha4.cz/Participativni-cast-rozpoctu-2022

Podnět 10: Vydláždění cesty v zeleni a rekultivace přilehlé zeleně v ulici Ohradní
Jeden z úspěšných projektů


Aktualizováno: 22.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout