Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021

 
Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo svým usnesením 12Z-3/2020 ze dne 18. prosince 2020 Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021. Materiál byl schválen ve znění předložením Radou MČ Praha 4.

V odkazu na usnesení výše najdete jak samotné usnesení k návrhu rozpočtu 2021, tak i jeho přílohovou část.

Níže pod čarou je pak samotný Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021, který zastupitelé projednali a schválili.Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 je ZDE a příslušné přílohy k němu ZDE .

Důvodová zpráva:
Výše uvedené dokumenty si jako celek můžete stáhnout na odkazu ZDE (archiv ZIP - 13 MB).


PŘEHLED SCHVALOVACÍHO PROCESU ROZPOČTU 2021

Rozpočet MČ Praha 4 na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce 21. 12. 2020 a v plném znění publikován na webových stránkách MČ Praha 4 dne 11. ledna 2021 v 14:00 hod..

Rozpočet MČ Praha 4 na rok 2021 byl projednán na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. prosince 2020.

Návrh rozpočtu MČ Praha 4 na rok 2021 byl publikován na webu Prahy 4 dne 1. 12. 2020 v 14:24 hod.

Rada městské části Praha 4 v rámci svého usnesení č. 22R-830/2020 - bod IV. - ze dne 25. listopadu 2020 k NÁVRHU Rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021 doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit rozpočet na rok 2021 v předloženém znění.
ROZPOČTY ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

Rada MČ Praha 4 dne 17. března 2021 projednala a schválila návrhy rozpočtů na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 pro zřizované organizace - viz usnesení 5R-177/2021 s přílohou.

Návrhy rozpočtů i střednědobý výhled najdete jako jeden soubor na odkazu ZDE .


(zveřejněno dne 25. února 2021 - 09:15, aktualizováno 1. dubna 2021  11:48)Aktualizováno: 01.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout