Participativní část rozpočtu 2023


Rada městské části Praha 4 na svém druhém zasedání v lednu projednala a schválila svým usnesením 2R-40/2023 program participativního rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2023.

V rámci participativního rozpočtu mohou občané podávat podněty, které by se za vyčleněné finance mohly v Praze 4 zrealizovat.
Své podněty občané předkládají městské části Praha 4 k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následuje proces veřejného hlasování o tom, které podněty mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

Participativní rozpočtování se týká těchto okruhů


1. Regenerace zeleně


2. Opravy chodníků


3. Rozšiřování počtu parkovacích míst

Pro každou z navržených oblastí jsou vyčleněny finanční prostředky v maximální výši 1 milion Kč.

Cílem podnětů je zlepšit stav veřejného prostoru a fungování městské části v rámci těchto oblastí. V každém z okruhů pracovní skupina posoudí realizovatelnost navrhovaných podnětů a vybere k hlasování vždy nejméně 6 podnětů, které splňují daná kritéria tak, aby byl brán ohled na všechny oblasti Prahy 4.

Harmonogram participativního rozpočtu
  • do 3. 2. 2023 – zveřejnění na www.praha4.cz
  • do 28. 2. 2023 do 12 hodin – doručení podnětů
  • do 28. 3. 2023 – vyhodnocení realizovatelnosti přijatých podnětů
  • do 6. 4. 2023 – hlasování občanů MČ Praha 4
  • 21. 4. 2023zveřejnění informace o hlasování občanů MČ Praha 4
Dokumenty:
  • Zápis z jednání pracovní skupiny projektu participativního rozpočtu 2023 - ke stažení ZDE .
  • Přílohy usnesení rady v celém znění najdete ZDE . Na samotné usnesení je odkaz nahoře.
  • Kompletní harmonogram a Kompletní pravidla programu participativní části rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2023 jsou ke stažení ZDE .
Ohradní u ZŠ a MŠ - stav před a po.
Ukázka z roku 2022 - úprava cesty u ZŠ a MŠ Ohradní.Aktualizováno: 22.03.2023 – Vít Drbal
Vytisknout