Parkování pro ukrajinské uprchlíky


Magistrát hlavního města Prahy vydal metodický pokyn, za jakých podmínek mohou občané Ukrajiny na územní hlavního města parkovat, resp. jako mohou získat parkovací oprávnění pro zóny placeného stání (ZPS).

Podrobné Informace (v češtině i v ukrajinštině) o získání parkovacích oprávnění pro občany Ukrajiny je uvedena na webu: https://www.parkujvklidu.cz/cs/parkovani-pro-uprchliky-z-ukrajiny .

Parkování v Praze pro válečné uprchlíky z Ukrajiny / Паркінг у Празі для біженців війни з України