Městská část vyhlásila dotační programy pro rok 2022


Praha 4 dlouhodobě podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k prevenci bezpečnosti a sociálně patologických jevů a integraci národnostních menšin, pomáhají rozvíjet volnočasové a jiné aktivity obyvatel Prahy 4. Na jejich činnost jim přispěje také v příštím roce.

Od 5. do 18. ledna 2022 mohou zájemci podávat žádosti o dotační podporu projektů, a to v následujících oblastech: ve sportovních a tělovýchovných aktivitách; v kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, v oblasti rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; v sociální a zdravotní oblasti; v oblasti rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin a také v oblasti životního prostředí.

„Věřím, že zájem o podporu projektů bude ještě větší než v uplynulých ročnících a že žadatelé přivítají naši novinku – elektronické podání a zpracování žádostí, které sníží jejich administrativní zátěž. Všem projektům držím palce,“
uvedl radní Jan Hušbauer (ANO 2011), který má dotace na starost. Výsledky dotačního řízení by měly být známy do 30. dubna 2022.

Podrobné informace k dotačnímu řízení, včetně konkrétních podmínek, naleznete na stránce "Dotační programy" na webu MČ Praha 4 nebo i nepřímo na novém dotačním portále, zmíněném v textu článku výše (klikněte na obrázek dole).

Dotační portál Prahy 4 - úvodní stránka

Zveřejněno: 06.12.2021 – Vít Drbal
Vytisknout