Dotační programy městské části Praha 4

Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 22R-763/2021 ze dne 1. 12. 2021 vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 pro rok 2022 včetně souvisejících příloh.

Harmonogram dotačního řízení pro rok 2022 najdete ZDE (soubor PDF).

Vážení žadatelé v dotačním řízení pro rok 2022,


 • lhůta pro podání žádosti o dotaci na rok 2022 bude ukončena v úterý 18. ledna 2022 ve 14:00 hod.
 • Po 14. hodině již nebude možné odeslat žádost přes dotační portál.
 • A jen pro jistotu připomínáme, že žádosti nelze podávat poštou, prostřednictvím podatelny úřadu nebo zasláním přes datovou schránku.
 • Dále upozorňujeme žadatele o dotaci, že podmínkou pro posouzení nové žádosti je řádně a v termínu do 31. 1. 2022 odevzdat vyúčtování předchozí dotace (pokud byla udělena)!

VYHLÁŠENÉ PROGRAMY

 1. Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit
  kontaktní pracovníci: Ivana Růžková , Petra Malinová, DiS.

 2. Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
  kontaktní pracovníci: Ivana Růžková  , Petra Malinová, DiS.

 3. Dotační programy na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky
  kontaktní pracovník: Mgr. Zuzana Fišerová  

 4. Dotační programy pro oblast sociální a zdravotní
  kontaktní pracovníci: Ing. Eliška Koniariková , Mgr. Ivana Síglerová, Mgr. Klára Merlíčková

 5. Dotační programy na podporu životního prostředí
  kontaktní pracovník: Petra Malinová, DiS. , Ivana Růžková

 6. Dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin
  kontaktní pracovník: Jarmila Suková (rodinná politika), Mgr. Anna Chválová (Integrace cizinců a národnostní menšiny)

Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2022
(formát PDF k prohlíženi i stažení - jsou shodné s přílohou č.1 ve všech dotačních programech)

Další informace najdete na našem dotačním portále:

Formulář vyúčtování dotace poskytnuté městskou částí Praha 4 - dokument XLSX ke stažení (pro rok 2021)
 

Dotační programy hl. m. PrahyPraha.eu - dotace a granty
- více informací naleznete ZDE .

Grantový portál města Prahy -
více informací naleznete ZDE .

AKTUALITY:PŘEHLED UDĚLENÝCH GRANTŮ  A DOTACÍ
rok
2021
Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2021
rok
2020
Přehled projektů přijatých do dotačního programu "Podpora akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 - 3. výzva"

Přehled projektů přijatých do dotačního programu "Podpora akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 - 2. výzva"

Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2020
rok
2019
Přehled udělených víceletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro roky 2019 - 2021

Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2019

Přehled udělených dotací podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4
rok
2018
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2018
rok
2017

Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2017

 rok 2016
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2016
rok 2015
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů:
Přehled udělených víceletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro léta 2015 až 2018
Přehled udělených jednoletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2015
rok 2014
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - I. kolo
rok 2013
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - III. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - I. kolo
rok 2012
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2012
rok 2011
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2011
rok 2010
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - I. kolo
rok 2009
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2009
rok 2008
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2008
rok 2007
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2007
Dotace a granty hlavního města Prahy
Zveřejněno: 01.12.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 14.01.2022 – Vít Drbal
Vytisknout