Městská část Praha 4 je připravena zajistit péči o děti v mimořádném režimu


Praha 4 zajistila pro hlavní město tři základní školy a jednu dětskou skupinu (jesle), které budou v případě potřeby pečovat v mimořádném režimu pouze o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo jsou pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

Postup pro umístění dětí je následující: Rodiče výše uvedených profesí musí požádat svého zaměstnavatele o umístění dítěte, zaměstnavatel bude o tomto požadavku informovat hlavní město Prahu a ta bude následně o konkrétních potřebách informovat městskou část Praha 4. V každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

Pro hlavní město jsou v Praze 4 k dispozici následující základní školy: ZŠ Plamínkové, ZŠ Mendíků, ZŠ U Krčského lesa (Jánošíkova 1320).
Zveřejněno: 19.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout