M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 09.11.2022
číslo 1Z-01/2022

ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, volba členů Návrhového a volebního výboru

Zastupitelstvo městské části Praha 4

s ch v a l u j e 
zřídit Návrhový a volební výbor pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, volbu členů Návrhového a volebního výboru s počtem členů 7

členové: 
RNDr. Fikar PavelSPOLEČNĚ ODS a TOP 09
PhDr. Kučera PetrSPOLEČNĚ ODS a TOP 09
Mörwicková Jaroslava ANO 2011
Králíček RobertANO 2011
Mgr. Liškutín TomášPiráti a nezávislí
Kutílek Petr, M.A., M.S.Praha 4 sobě – sousedé a nezávislí 
PhDr. Zicha Lukáš SPOLEČNĚ PRO PRAHU 4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A KDU – ČSL


Předkladatel:Předsedové klubů ZMČ Praha 4


Zveřejněno: 14.11.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout