M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-11/2022

k žádosti paní S. L., o uzavření splátkové dohody

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. r o z h o d l o 
uzavřít splátkovou dohodu s paní S. L., IČ 101 89 289, na úhradu služeb za období roku 2018, 2019, 2020, spojené s pronájem nebytového prostoru č. xx, v přízemí objektu č. p. xx, ul. Novodvorská xx, Praha 4, katastrální území Lhotka, v celkové výši 381.214 Kč, s dobou splatnosti 77 měsíců.

II.  u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 31. 08. 2022

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout