M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 09.11.2022
číslo 1Z-03/2022

k volbě starosty MČ Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

starostou městské části Praha 4


Ing. Ondřeje Kubína, MBA


Předkladatel:Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Zveřejněno: 14.11.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout