M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 1. zasedání ze dne 09.11.2022
číslo 1Z-06/2022

k volbě předsedů a členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

z v o l i l o

předsedu Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:

Tomáše Chaloupku 

členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:

RNDr. Pavla Fikara 
Bc. Pavla Fišera
Ing. Zdeňka Kováříka 
Ing. Radka Lacka 
Filipa Váchu 
Mgr. Tibora Vansu 


předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:

Josefa Vlacha 

členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4:

Mgr. Ivu Kotvovou 
Roberta Králíčka 
Ing. Radka Lacka 
Bc. Lucii Michkovou 
Jaroslavu Mörwickovou 
Petra Tomáše Opletala
Ing. Olgerda Pukla 

předsedu Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4:

Bc. Lucii Michkovou 

členy Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4:

Ing. Jana Horu 
Ing. Hanu Horálkovou 
RNDr. Tomáše Hrdinku, Ph.D.
Tomáše Chaloupku 
Mgr. Kateřinu Kapkovou 
PhDr. Petra Kučeru 
Janu Svatou 
Mgr. Petra Štěpánka, CSc.

Předkladatel:Předsedové klubů ZMČ Praha 4

Zveřejněno: 14.11.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout