M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 15. zasedání ze dne 25.08.2021
číslo 15R-488/2021

k prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva městské části Praha 4 na uprázdněný mandát po panu Mgr. Adamovi Jarošovi

Rada městské části Praha 4

p r o h l a š u j e

podle § 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění, pana Vladimíra  Hroudu, nar. xxxx členem Zastupitelstva městské části Praha 4 ode dne 31.7.2021 po zániku mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 4 pana Adama Jaroše, nar.xxxx , dnem 30.7.2021, kdy starostka městské části Praha 4 obdržela jeho písemnou rezignaci na jeho mandát

 

 

Předkladatel:  Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4

Zveřejněno: 30.08.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout