M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 18.11.2020
číslo 21R-803/2020

k prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva městské části Praha 4 na uprázdněný mandát po panu JUDr. Mateji Šandorovi, Ph.D.

Rada městské části Praha 4

p r o h l a š u j e

podle § 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění, paní Ing. Ivanu Wurmovou, nar.xx.xx.xx, členkou Zastupitelstva městské části Praha 4 ode dne 3.11.2020 po zániku mandátu členovi Zastupitelstva městské části Praha 4 panu JUDr. Mateji Šandorovi, nar.xx.xx.xx., dnem 2.11.2020, kdy starostka městské části Praha 4 obdržela jeho písemnou rezignaci na jeho mandát

 

 

Předkladatel:  Irena Michalcová, starosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 20.11.2020 – organizacni odd. Věra Bartoňková,
Vytisknout