M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 13. zasedání ze dne 30.06.2021
číslo 13R-449/2021

k prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva městské části Praha 4 na uprázdněný mandát po paní Ing. Jitce Zykánové

Rada městské části Praha 4

p r o h l a š u j e
podle § 94 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v pl. znění, pana Petra Tomáše Opletala, nar. xxxxxxxxx, členem Zastupitelstva městské části Praha 4 ode dne 1.7.2021 po zániku mandátu členky Zastupitelstva městské části Praha 4 paní Ing. Jitky Zykánové, nar.xxxxxx, dnem 30.6.2021, kdy starostka městské části Praha 4 obdržela její písemnou rezignaci na její mandát

 

 

Předkladatel:  Irena Michalcová, starostka MČ Praha 4

Zveřejněno: 01.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout