Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/2018

Městská část Praha 4 vyhlásila zápisy do mateřských škol na školní rok 2017/2018. Přihlášky k zápisu budou vydávány od 3. do 4. května 2017 přímo v mateřských školách. Informace o mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 naleznete na našich webových stránkách.

"Zápis dětí do našich mateřských škol se uskuteční ve dnech 10. a 11. května 2017 od 13.00 do 18.00 hodin," uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS). "Přihlášku rodiče obdrží a zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání provedou v příslušné mateřské škole. O výsledku zápisu budou mateřskou školou rodiče informováni nejpozději do 31. května 2017."

Zápis je určen především pro děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt na území městské části Praha 4. Doporučujeme, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné mateřské škole. K předškolnímu vzdělávání lze přijmout dítě během celého školního roku, nejen v době zápisu.
MŠ Na Zvoničce
Od 1. 9. 2017 dochází k zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Rodiče těchto dětí mají povinnost přijít k zápisu a dítě zapsat. Je zde možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem bez každodenní docházky do mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí (§ 34a odst. 5 novely ŠZ  č. 178/2016 Sb.):
  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
  • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ
  • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povoliloplnění povinnéškolní docházky dle § 38a.
Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) bude bezplatné.

Od 1. 9. 2017 je městská část Praha 4 povinna zajistit předškolní vzdělávání nově i pro děti  4 leté.

Pokud z důvodu kapacity nebude moci být dítě umístěno v mateřské škole, ve které bylo u zápisu, bude rodičům nabídnuto místo v jiné mateřské škole zřizované MČ Praha 4, podle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 14R-818/2016 ze dne 27. 7. 2016 byla spádová oblast pro předškolní vzdělávání vymezena územím MČ Praha 4.

Městská část Praha 4 je zřizovatelem 23 mateřských škol, 19 mateřských škol jako samostatné příspěvkové organizace, 4 mateřské školy jako součást ZŠ (SŠ) - MŠ Družstevní ochoz - součást ZŠ a MŠ Sdružení, MŠ Kaplická - součást Školy Kavčí hory, MŠ Mendíků - součást ZŠ a MŠ MendíkůaMŠ Ohradní - součást ZŠ a MŠ Ohradní.

Provoz probíhá na 39 pracovištích:
23 viz výše + pracoviště Plamínkové, ZŠ Plamínkové, Kotorská, Na Lánech, Hudečkova, Točitá, Táborská, ZŠ Křesomyslova, Na Bučance, ZŠ Nedvědovo náměstí, Trenčínská, ZŠ Sdružení,  ZŠ Ohradní, Kukučínova, Alšovy sady – dva objekty, Němčická – dva objekty.

"Mateřské školy disponují k 1. září 2017 s 3 639 místy, volných míst bude 1 088. Pravděpodobně po zkušenostech z předchozích let se počet volných míst ještě zvýší po dořešení odkladů povinné školní docházky. Věříme, že i v letošním roce bude poptávka rodičů po předškolním vzdělávání uspokojena. Kapacita mateřských škol se jeví jako dostačující," dodává Jaroslav Míth.
Vytisknout