Výpis z Rejstříku trestů

Co dostanete: www.czechpoint.cz
výpis z evidence Rejstříku trestů

Co potřebujete:
Osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.
Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce. 

Tiskopis plné moci (soubor doc)

Kolik zaplatíte:
100,- Kč za každý výpis z Rejstříku trestů

Informace na internetu:
http://www.justice.cz/

 

Vytisknout