Výkopové práce u zastávky autobusů Budějovická ohrozily bezpečnost


Práce na chodníku u stanice MHD Budějovická, poblíž křížení ulic Olbrachtova a Poláčkova, byly zahájeny bez nutných povolení, především bez územního rozhodnutí a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Žadatelka, která chce vybudovat přípojku nízkého napětí ke své provozovně, zahájení výkopových prací neoznámila ani Úřadu městské části Praha 4, ani dotčeným organizacím, Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a Technické správě komunikací.

Cestující, kteří využívají zastávku autobusu MHD Budějovická, měli problém s bezpečným vystupováním a nastupováním, na výkop a hromady vykopaného materiálu si stěžovali rovněž řidiči autobusů. Vykopaný materiál ležel na chodníku mezi zastávkou a komunikací a ohrožoval bezpečnost pasažérů při výstupu a nástupu do autobusů MHD a znemožnil i bezpečný pohyb chodů v okolí zastávky Budějovická. Žadatelka už byla Odborem dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 4 vyzvána k okamžitému ukončení prací a navrácení do původního stavu.

Příslušné odbory Úřadu městské části Praha 4 budou nyní postupovat podle zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a zákona číslo13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Snímky zachycují problémový stav a současný.

Výkopové práce u zastávky autobusů Budějovická ohrozily bezpečnost - stav před a poVýkopové práce u zastávky autobusů Budějovická ohrozily bezpečnost - stav před a po
Aktualizováno: 01.12.2022 – Vít Drbal
Vytisknout