Upozornění pro rodiče dětí v souvislosti s povinností předškolního vzdělávání od 5. roku věku dítětě

Od 1. 9. 2017 došlo k zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Rodiče těchto dětí mají povinnost přijít k zápisu do MŠ a dítě zapsat. Je zde možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem bez každodenní docházky do mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí (§ 34a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon):
  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ.
  • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle § 47 a 48a.
  • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky je bezplatné (§ 123 odst. 2 ŠZ).

Pokud z důvodu kapacity nebude moci být dítě umístěno v mateřské škole, ve které bylo u zápisu, bude rodičům nabídnuto místo v jiné mateřské škole zřizované MČ Praha 4, podle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 14R-818/2016 ze dne 27. 7. 2016 byla spádová oblast pro předškolní vzdělávání vymezena územím MČ Praha 4 (viz spádově obvody MŠ).

V případě, že vaše dítě, které má trvalý pobyt na území MČ Praha 4 a tudíž spádově patří do některé z mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4, bude přihlášeno v předškolním zařízení jiného zřizovatele (soukromá MŠ, církevní MŠ, MŠ zřízená jinou obcí), sdělte tuto informaci  formou potvrzení z daného zařízení o zařazení dítěte do povinného předškolního vzdělávání na Odbor školství, prevence a rodinné politiky Úřadu MČ Praha 4 na e-mail: 
gabriela.michalicova@praha4.cz.