Trvalé změny v provozu Pražské integrované dopravy

Od soboty 29. dubna 2017 dojde v provozu Pražské integrované dopravy k několika trvalým změnám. Tyto změny nejsou rozsáhlé z hlediska trasování linek, nicméně u řady linek, zejména nočních, dochází ke změně jejich číselného označení. Hlavním důvodem změny číslování těchto linek je rozvoj systému Pražské integrované dopravy a postupná integrace dalších oblastí Středočeského kraje do PID.

Kromě přečíslování linek dojde k 29. 4. 2017 na území Prahy k řadě úprav zkracujících intervaly na linkách metra i autobusů.

Na webových stránkách www.ropid.cz získáte podrobné informace.

zdroj: společnost ROPID
Vytisknout